Våra visningsresor 2020

Vi avvaktar utvecklingen av covid-19 och återkommer med datum för våra visningsresor senare.